RGW8 października 2018 roku, w Warszawie, ogłoszono wyniki rankingu "Rzeczypospolitej". W tym roku ocenianych było około 50 różnych wskaźników, które badane były na podstawie sprawozdań udostępnianych przez Ministerstwo Finansów oraz ankiet wypełnianych przez gminy. Nasza Gmina Żelechlinek zajęła w nim 25 wynik wśród wszystkich gmin wiejskich! To kolejne wyróżnienie dla naszej gminy w tym roku! To świadczy o jakości pracy zarówno Wójta Gminy Bogdana Kaczmarka, Rady Gminy Żelechlinek ustępującej kadencji, jak i wszystkich pracowników urzędu. To sukces nas wszystkich, samorządowców pracujących dla dobra mieszkańców oraz organizacji działających na naszym terenie, wspomagających nas w realizacji celów, jakie sobie zakładamy.
Należy podkreślić, że jest to ranking prestiżowego dziennika, który organizowany jest od 14 lat, a w kapitule zasiadają ludzie znający problematykę samorządów, ich realia oraz zagrożenia budżetu. Wśród nich są m.in. takie nazwiska jak:
- Jerzy Buzek - były premier RP, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
- Teresa Czerwińska - Minister Finansów,
- Andrzej Porawski - Dyrektor Biura Związku Miast Polskich,
- Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP,
- Jerzy Stępień - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
- Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
Pragniemy przypomnieć, że wcześniej dostaliśmy certyfikat dla gminy, która pozyskała najwięcej funduszy z UE, a nasza Skarbnik Gminy tytuł Skarbnik Samorządu 2018 i I miejsce wśród gmin do 5 tys. mieszkańców.

https://rankingsamorzadow.pl/wyniki#result